Needle Holder, Ligature Needles

Buy Needle Holder and Ligature Needles like Crile Needle Holders 15cm, Macphhail Needle Holders 14cm, Macphhail Needle Holders 16cm, Macphhail Needle Holders 18cm, Macphhail Needle Holders 20cm, Halstead Needle Holders 16.5cm, Halstead Needle Holders 21cm

SKU / Ref. No.: P059      Item Views: 2369
Stock Status: Available - Buy Now!
 • 06-310    CRILE NEEDLE HOLDERS 15 cm, 6”
 • 06-320    MACPHHAIL  NEEDLE HOLDERS 14 cm
 • 06-321    MACPHHAIL  NEEDLE HOLDERS 16 cm
 • 06-322    MACPHHAIL  NEEDLE HOLDERS 18 cm
 • 06-323    MACPHHAIL  NEEDLE HOLDERS 20 cm
 • 06-330    HALSTEAD NEEDLE HOLDERS 16.5cm
 • 06-331    HALSTEAD NEEDLE HOLDERS 21cm
 • 06-332    HALSTEAD NEEDLE HOLDERS 24cm
 • 06-340    ROCHESTER-MAYO NEEDLE HOLDERS 18 cm, 8”  button release, screw joint.
 • 06-341    ROCHESTER-MAYO NEEDLE HOLDERS 23 cm, 9” button release, screw joint.
 • 06-350     STEVENS NEEDLE HOLDERS 13cm
 • 06-360     KALT-ARRUGA NEEDLE HOLDERS 14cm
 • 06-370     KALT NEEDLE HOLDERS 14cm
 • 06-380     CASTROVIEJO NEEDLE HOLDERS 14cm
 • 06-390     DESCHAMPS NEEDLE HOLDERS 21cm L
 • 06-391     DESCHAMPS NEEDLE HOLDERS 21cm R
 • 06-400     DESCHAMPS NEEDLE HOLDERS 21cm L
 • 06-401     DESCHAMPS NEEDLE HOLDERS 21cm R

Similar Products